Ocena brak

Zmiana stanu skupienia z płynnego na stały

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Podobnie substancja może zmienić stan skupienia z płynnego na stały, jeżeli odebrana zostanie jej odpowiednia ilość ciepła. Można to osiągnąć przez otoczenie płynu substancją chłodniejszą. Utrata ciepła powoduje, że cząsteczki cieczy tra­cą prędkość. W końcu nie mogą już przemiesz­czać się w obrębie substancji i zaczynają drgać względem ustalonych punktów. Mówimy wtedy, że substancja przeszła w stan stały, lub zamarzła. Woda zamarza i zamienia się w lód w temperatu­rze zera stopni (0°C).
Większość substancji po przejściu do stanu stałego przybiera formę krystaliczną. Na przy­kład, chlorek sodu (sól kuchenna) tworzy kryszta­ły o sześciennym kształcie.
Ciała stałe mogą powrócić do stanu ciekłego w wyniku podgrzewania, które zwiększa pręd­kość cząsteczek.
Kiedy podgrzewamy ciało stałe w celu jego zamiany w płyn, substancja pochłania przekazy­wane jej ciepło, a jej temperatura zaczyna rosnąć. Jednak w momencie topnienia temperatura nie podnosi się, pomimo że substancja ciągle absorbuje ciepło. Ciepło potrzebne do stopienia ciała o jednostkowej masie (bez zmiany temperatury) nazywa się ciepłem topnienia ciała. Dopiero kiedy całe ciało zostanie zamienione w ciecz, temperatura ponownie zacznie rosnąć.

Podobne prace

Do góry