Ocena brak

Zmiana biegów w rowerze

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Wiele rowerów jest wyposażonych w urządzenia służąca do zmiany biegów. Użycie niskiego biegu zmniejsza wysiłek potrzebny do wjechania pod górę. podczas gdy włączając wysoki bieg można jechać szybko, pedałując w umiarkowanym tem­pie. Niektóre rowery wyposaża się w przekładnie planetarne - skrzynie biegów zamontowane w pia­ście rybiego koła, podobne do stosowanych w samochodach. Zmiana biegów dokonuje się tutaj poprzez przekładnię zębatą. W większości rowerów stosowany jest jednak inny mechanizm zmiany przełożenia - przerzutka. Na piaście tylnego koła zamontowane są mianowicie koła zębate o różnych średnicach, a zmiana biegów polega na tym, że łańcuch przeskakuje z jednego koła na inne. Podobny mechanizm znaj­duje się też z przodu, gdzie na osi napędzanej bez­pośrednio przez pedały znajdują się dwa lub trzy koła o różnych średnicach. Wypadkowa liczba bie­gów jest iloczynem ilości tarcz zębatych zamon­towanych z przodu i z tyłu. Gdy wybieramy naj­wyższy bieg, to łańcuch znajduje się z przodu na kole o największej średnicy, a z tyłu na kole o śred­nicy najmniejszej. W efekcie jeden obrót pedałami odpowiada wielu obrotom tylnego koła, przez co uzyskuje się relatywnie wysoką prędkość jazdy.
Większość nowoczesnych rowerów przypomi­na maszyny z początku wieku. Różnią się od nich nieco pojazdy budowane na bazie konstrukcji Moultona z roku 1962. Koła tych rowerów mają średnicę zaledwie 35-50 cm (w standardowym ro­werze 60-70 cm). Rama jest zbudowana z jednej rury o dużym przekroju i nie posiada żadnych po­przeczek w górnej części. Siodełko i kierownica mają duży zakres regulacji w pionie. Na bazie tych konstrukcji budowane są, bardzo popularne w la­tach 70., rowery składane. Konstrukcja Moultona przyczyniła się do powrotu zainteresowania rowe­rami, jaki miał miejsce na przełomie lat 60. i 70.
Dzisiejsza popularność roweru bierze się stąd, że jest on szybkim, wygodnym, tanim i „czystym" środkiem do poruszania się po stale zatłoczonych centrach wielkich miast (szkoda, że w Polsce uży­wanie roweru w takim celu wciąż jeszcze wiąże się z ryzykiem). Poza tym kolarstwo stanowi dos­konały sposób rekreacji.

Podobne prace

Do góry