Ocena brak

Zmęczenie gleby

Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013

Obniżenie się urodzajności gleby, objawiające się ciągłym zmniejszaniem plonów, pomimo właściwego nawożenia iracjonalnej uprawy. Z.g. następuje wskutekzachwiania równowagi biol. gleby, spowodowanejwadliwą uprawą (monokultury), nawozamiminer., wyczerpaniem się skł. pok., pogorszeniemstruktury gleby, nadmiernym rozwojemszkodliwych mikroorganizmów (bakteriofagi,grzyby chrobotwórcze, nicienie pasożytnicze),i nagromadzeniem się szkodliwychdla roślin ich metabolitów, pestycydami,pyłami i gazami emitowanymi przez zakładyprzemysłowe itp.

Ten patologiczny stan można poprawić poprzez racjonalny płodozmian,nawożenie org. (nawozy zielone), ugorowanie,a także stosowanie szczepionek bakteryjnych iograniczenie środków ochrony roślin. W Polscestraty plonów z tego powodu mogą sięgać50, a nawet 75%.

Z.g. zależy także od zaburzeńbiocenotycznych organizmów glebowych.Długotrwała kumulacja niektórych subst. toksycznych(węglowodory chlorowane, herbicydy,związki rtęci i arsenu) może doprowadzićdo przekształcenia się gleb w biol. pustynie.Zob. też choroba replantacji.

Podobne prace

Do góry