Ocena brak

Złota Brama - Gdańsk

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

W miejscu d. Bramy Długoulicznej z XIV w. wzniesiono w 1612-14 repre­zentacyjne wejście na gł. odcinek Drogi Królewskiej, zwane od bogactwa złoceń Złotą Bramą. Jest to dwukondygnacyjna, renesansowa budowla, licowana ciosem kamiennym, wzorowana na rzymskich łukach triumfalnych. Na cokołach umie­szczono 8 figur przedstawiających: Pokój, Wolność, Bogactwo i Sławę (od frontu) oraz Roztropność, Pobożność, Sprawiedliwość i Zgodę (od strony ul. Długiej). Na fasadach zach. i wsch. interesująca dekoracja roślino-geometryczna. Obecnie jest tu siedziba Sto­warzyszenia Architektów Polskich.

Podobne prace

Do góry