Ocena brak

Zlecenia kupna lub sprzedaży

Autor /Satan666 Dodano /29.03.2013

Zlecenie po cenie rynkowej (PCR)

Najlepsza osiągalna cena.

Zlecenie z limitem ceny

Określenie możliwej do zaakceptowania ceny.

Zlecenie stop

Najlepsza osiągalna cena, jeśli rynek dotarł do poziomu wyznaczonego w zleceniu.

Zlecenie stop z limitem

Określenie akceptowalnej ceny, kiedy rynek dotarł do poziomu wyznaczonego w zleceniu. Limit może pokrywać się z ceną stop lub być od niej różny.

Warunkowe (Market if Touched)

Stają się zleceniami po cenie rynkowej, jeśli rynek osiągnie poziom wyznaczony w zleceniu. Zlccenia kupna umieszczane są poniżej bieżącej ceny rynkowej, zlecenia sprzedaży zaś powyżej aktualnej ceny rynkowej (czyli przeciwnie niż w przypadku zleceń stop).

PCR na otwarcie

Określa otwarcie notowań jako moment uruchomienia zlecenia. Zlecenie to musi być oczywiście złożone przed rozpoczęciem sesji. Jest to zlecenie po cenie rynkowej i nie musi być zrealizowane po cenie otwarcia.

PCR na zaniknięcie

Określa moment realizacji jako bliski zamknięcia sesji. Zlecenie musi być oczywiście złożone przed zakończeniem sesji. Jest realizowane w ostatnich kilku minutach notowań.

Podobne prace

Do góry