Ocena brak

Zgoda wiary

Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012

Wyznanie, że Bóg w zbawczy sposób objawił samego siebie w ukrzyżowanym i zmar-twychwstałym Jezusie (np. Rz 10, 9); zawiera ono w sobie osobiste oddanie się Chrystusowi jako Panu (np. Rz 1, 5; 1 Kor 12, 3) i pełne nadziei zawierzenie, że nadejdzie kiedyś zmartwychwstanie (Rz 6, 8). Ten dobrowolny i w pełni rozumny akt, możliwy dzięki mocy Ducha Świętego, uzdalnia człowieka do przyjęcia chrztu i do wejścia do Kościoła.

Zob. chrzest, wiara.

Podobne prace

Do góry