Ocena brak

Zespoły bólowe na tle zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgów

Autor /endriu Dodano /19.12.2012

W medycynie, w dotychczasowych poglądach na powstawanie dolegliwości bólowych kręgosłupa, przypisywano bardzo dużą rolę, stwierdzonym w badaniu radiologicznym, zmianom zwyrodnieniowym kości kręgosłupa. Od występowania takich zmian lub ich braku na zdjęciach rtg, często uzależniano obiektywność dolegliwości podawanych przez chorych. Starano się też dopasowywać różne stwierdzone objawy do występujących na zdjęciach zwyrodnieniowych wyrośli i zniekształceń kostnych. Aktualnie poglądy takie uległy istotnym przeobrażeniom. Wiąże się to z przeprowadzonymi licznymi obserwacjami osób z wyraźnymi zmianami zwyrodnieniowymi, lecz bez żadnych zaburzeń funkcji kręgosłupa oraz bez dolegliwości bólowych. Trudne do wytłumaczenia są także fakty jedynie okresowego występowania bólów kręgosłupa u osób, u których zmiany kostne są przecież cały czas. Stąd współcześnie dominuje pogląd, że umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa to w pewnym sensie fizjologiczny objaw starzenia się całego organizmu (podobniejak np. zmarszczki, siwe włosy czy mniej wydolny układ krążenia). Jako taki nie musi więc wywoływać ostrych epizodów bólowych, znacznego ubytku wydolności fizycznej i upośledzenie czynności kręgosłupa. Niewątpliwiejednak część zmian zwyrodnieniowych kręgów możemy obarczyć odpowiedzialnością za występujące objawy i odczuwane dolegliwości bólowe. Są to te zmiany, które drążą do kanału kręgowego, zwężają otwory międzykręgowe, ocierają się wzajemnie o siebie lub uciskają na nerwy i naczynia krwionośne. Związane z nimi dolegliwości bywają bardzo indywidualne i zależą od miejsca oraz rodzaju tkanki, którą takie wyrosła kostne uszkadzają.

Same „w sobie" zmiany zwyrodnieniowe mogą też być przyczyną przewlekłych, nękających lecz niezbyt ostrych bólów, nasilających się lub ustępujących w rytm zmian pogodowych lub czynników zewnętrznych (prze-chłodzenie, przewianie).Nagłe, ostre dolegliwości u osób z powyższymi przewlekłymi bólami zawsze wymagają wnikliwego badania i poszukania innych przyczyn.

Podobne prace

Do góry