Ocena brak

Zespół „trzaskającego” biodra

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Istotą choroby jest bolesne, gwałtowne przesuwanie się pasma biodrowo-pi-szczelowego nad krętarzem większym kości udowej, czemu niekiedy towarzyszy wyraźnie słyszalny trzask.

Przesuwająca się składowa pasma biodrowo-piszczelowego ulega pogrubieniu i przerostowi. Niekiedy też dochodzi do „przeskakiwania” zgrubiałego przyczepu przedniej części m. pośladkowego średniego, łączącego się z pasmem biodrowo-piszczelowym; jednocześnie dochodzi do podrażnienia i przerostu kaletki krętarzowej.

Objawy

Słyszalne, widzialne, wyczuwalne dotykiem przesuwanie lub nagłe przeskakiwanie napiętego pasma biodrowo-piszczelowego nad brzegiem krętarza większego, występuje podczas przywodzenia zgiętej w biodrze kończyny, w czasie jej skręcenia na zewnątrz lub przy zginaniu i przywodzeniu uda. Ból przy chodzeniu jest następstwem drażnienia zapalnie zmienionej kaletki krętarzowej.

Postępowanie

Jeśli ograniczenie funkcji chorej kończyny i stosowanie leków przeciwzapalnych nie przynosi spodziewanej poprawy wskazane jest leczenie operacyjne.

 

Do góry