Ocena brak

Zespół fałdu maziowego

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Fałdy maziowe w obrębie stawu kolanowego są pozostałością fałdów obecnych we wczesnym życiu płodowym. Przetrwały całkowity fałd maziowy może powodować dolegliwości bólowe na przed-nio-przyśrodkowej powierzchni stawu kolanowego, ponad rzepką, nasilające się po dłuższym staniu lub kucaniu. W miejscu tym może pojawiać się nawracający obrzęk (zgrubienie), uczucie niestabilności, przeskakiwanie oraz wrażliwość. W badaniu palpacyjnym wyczuwa się podłużne zgrubienie. Wyniki badań laboratoryjnych są prawidłowe. Patofizjologia objawów nie została do końca wyjaśniona. Objawy pojawiają się przeważnie u nastolatków, częściej u dziewcząt, ale zespół opisano również u 15-miesięcznego dziecka, u którego powodował przykurcz zgięciowy stawu kolanowego. Leczenie fizykalne jest mało skuteczne. Zaleca się artroskopowe wycięcie fałdu. Podczas operacji stwierdza się niekiedy dodatkowe uszkodzenia w obrębie stawu.

Podobne prace

Do góry