Ocena brak

ZESPÓŁ BROWNA-SEQUARDA

Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014

Zespól ten jest wynikiem bocznego uszkodzenia połowy rdzenia [15]. Charakteryzuje się porażeniem połowiczym w następstwie uszkodzenia dróg piramido-wych i ubytkiem czucia proprioreceptywnego po stronie urazu (uszkodzenie dróg sznurów tylnych) z jednoczesnym drugostronnym ubytkiem czucia bólu i temperatury—jeden lub dwa segmenty poniżej poziomu urazu (w następstwie uszkodzenia ulegających skrzyżowaniu dróg rdzeniowo-wzgórzowych). Zespołowi temu mogą towarzyszyć bóle korzeniowe, przeczulica, zaburzenia naczynioruchowe. Zespół ten — występując w czystej formie — jest zwykle następstwem urazów ostrych, np. uszkodzenia rdzenia nożem. W urazach tępych może występować w formie poronnej czy mieszanej. Taylor i Gleave zaliczają do lego zespołu przypadki, w których kilka dni po wypadku utrzymuje się asymetryczne porażenie z brakiem lub wyraźnym osłabieniem czucia na mniej porażonej stronie ciała [85], Niekiedy po stronie z głębszym niedowładem występuje przeczulica. Czasem początkowo porażenie lub zaburzenia czucia są obustronnie niemal równe, a po kilku godzinach lub dniach występuje charakterystyczna asymetria. Omawiany zespół objawów bywa następstwem pourazowego przemieszczenia do kanału krążka międzykręgowego [37, 45] lub jednostronnego zwichnięcia kręgów. W takich przypadkach wczesne usunięcie przemieszczonego krążka lub nastawienie daje zwykle postępującą poprawę, niekiedy nawet ustąpienie zaburzeń neurologicznych.

Podobne prace

Do góry