Ocena brak

ZESPÓŁ BROWNA-SEOUARDA

Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012

Zespół ten jest wynikiem bocznego uszkodzenia połowy rdzenia . Charakteryzuje się porażeniem połowiczym w następstwie uszkodzenia dróg piramido-wych i ubytkiem czucia proprioreceptywnego po stronie urazu (uszkodzenie dróg sznurów tylnych) z jednoczesnym drugostronnym ubytkiem czucia bólu i temperatury—jeden lub dwa segmenty poniżej poziomu urazu (w następstwie uszkodzenia ulegających skrzyżowaniu dróg rdzeniowo-wzgórzowych). Zespołowi temu mogą towarzyszyć bóle korzeniowe, przeczulica. zaburzenia naczynioruchowe. Zespół ten - - występując w czystej formie — jest zwykle następstwem urazów ostrych, np. uszkodzenia rdzenia nożem, W urazach tępych może występować w formie poronnej czy mieszanej. Taylor i GIeave zaliczają do tego zespołu przypadki, w których kilka dni po wypadku utrzymuje się asymetryczne porażenie z brakiem lub wyraźnym osłabieniem czucia na mniej porażonej stronie ciała . "Niekiedy po stronie z głębszym niedowładem występuje przeczulica. Czasem początkowo porażenie lub zaburzenia czucia są obustronnie niemal równe, a po kilku godzinach lub dniach występuje charakterystyczna asymetria. Omawiany zespół objawów bywa następstwem pourazowego przemieszczenia do kanału krążka międzykręgowegolub jednostronnego zwichnięcia kręgów. W takich przypadkach wczesne usunięcie przemieszczonego krążka lub nastawienie daje zwykle postępującą poprawę, niekiedy nawet ustąpienie zaburzeń neurologicznych.

Do góry