Ocena brak

Żelazowa wola

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Biały dworek ze wspartym na dwóch kolumnach gankiem wznosi się na fundamentach dawniejszej, dużo skromniej­szej budowli, w której przyszedł na świat genialny kompo­zytor Jego rodzice: przybyły z Francji Mikołaj Chopin, guwerner dzieci hrabiostwa Skarbków, właścicieli Żelazowej Woli, i poma­gająca im w prowadzeniu domu Tekla Justyna z Krzyżanowskich, zamieszkali po ślubie w lewej oficynie dworskiej, parterowej, kry­tej strzechą. Tu w 1807 roku urodziło się ich pierwsze dziecko -córka Ludwika, a trzy lata później Jedyny syn - Fryderyk, który miał zaledwie osiem miesięcy, gdy cała rodzina przeniosła się na stale do Warszawy.
Dwor Skarbków spłonął podczas przemarszu wojsk napoleońskich w 1812 roku, podobny los spotkał ponad sto lat później prawą ofi­cynę W cudem ocalałej lewej mieścił się przez pewien czas maga­zyn, a nawet trzymano w niej trzodę chlewną, co wywołało oburze­nie społeczeństwa. Dopiero w 1928 roku budynek wykupiono z rąk prywatnych i przebudowano z przeznaczeniem na muzeum Chopi­na. Odtworzono min. pokój stołowy i pokój matki kompozytora wraz z przylegającą alkową - prawdopodobnym miejscem jego na­rodzin. W pokoju dziecinnym można zobaczyć tzw. żyrafę - stary fortepian z pionowym pudłem rezonansowym. Latem w saloniku muzycznym w każdą niedzielę rozbrzmiewają polonezy i mazurki.
Fryderyk Chopin obchodził urodziny 1 marca, jednak w odkrytym w księ­gach parafii w Brochowie akcie chrztu zapisano jako datę jego naro­dzin 22 lutego.
W latach 30 XX w. wokół dworku po­wstał nastrojowy park. Drzewa i krzewy nadsyłali nieodpłatnie ogrodnicy z całe­go kraju.

Podobne prace

Do góry