Ocena brak

ZECHENTER WITOLD

Autor /andzi Dodano /06.04.2012

ZECHENTER WITOLD, ur. 29 XII 1904 w Krakowie, zm. 28 IV 1978 tamże, poeta, satyryk, autor książek dla dzieci i młodzieży, dziennikarz, tłumacz. Studiował polonistykę na UJ oraz literaturę porównawczą na Sorbonie. Jako poeta debiutował w prasie krak. 1921, jako dziennikarz 1924; współpracował z wieloma pismami w całym kraju. Należał do grupy lit. —» Helion, był pierwszym prezesem —» Litartu i współred. —»Gazety Literackiej" (1926-27). W okresie okupacji brał udział w konspiracyjnym życiu lit. Krakowa; więziony 1943-44. Po wyzwoleniu uczestniczył w reaktywowaniu prasy i radia, był m. in. naczelnikiem Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Woj. w Krakowie (1947-49), kierownikiem lit. Teatru Młodego Widza, współpracownikiem Teatru Satyryków. Wydał kilka zbiorków poet., m. in.: Ręka na sterze (1929), Niebieskie i złote (1932), Inne chwile (1939), odznaczających się różnorodnością tematyczną i formalną, oraz Strzępy okupacji (1945) i Wiersze wybrane (1967), w których dominuje nurt refleksyjny, realność wrażeń, a formy epickie przeplatają się z liryką; poezję jego cechuje cyklizacja wątków i motywów. Z. uprawiał także satyrę i fraszkopisarstwo (m. in. Guzy dla Muzy 1939, Z Pegazem pod gazem 1965, Drobiażdżki z przejażdżki 1970, Gabinet uśmiechów 1975), łączące dowcip z lekkim sceptycyzmem, a kpinę z demaskatorską pasją. Ponadto opublikował m. in. szereg utworów dla dzieci (Toto 1928, Opowieści ptaszęce 1947, Przygody moich zwierzątek 1948 i in.) słuchowisk radiowych, zbeletryzowany przewodnik po Krakowie oraz wspomnienia - Upływa szybko życie (1971, wyd. 2 popr. t. 1-2 1975), tłumaczył m. in. powieści R. Kiplinga, J. Swifta, J. Verne'a. Otrzymał lit. nagrodą m. Krakowa (1975).

Z. LEŚNODORSKI Wśród ludzi mojego miasta. Wspomnienia i zapiski, Kr. 1968.

Podobne prace

Do góry