Ocena brak

Zęby trzonowe dolne

Autor /judy Dodano /06.01.2012

O ile kształt korony górnych trzonowych jest romboidalny, o tyle korony dolnych trzonowych mają kształt podłużnego prostokątu; są one dłuższe od przodu ku tyłowi. Każdy z dolnych trzonowców może mieć 5 lub 4 guzki. Na zębach czteroguzkowych bruzdy miedzyguzkowe mają kształt krzyża o jednym ramieniu biegnącym poprzecznie w kierunku policzkowo-językowym, a drugim — podłużnie w kierunku prostopadłym do poprzedniego. Na zębach pięcioguzkowych tylny koniec ramienia podłużnego jest rozszczepiony i obejmuje piąty, tylny guzek. Zęby mają dwa korzenie, przedni i tylny. Komora zęba jest obszerna i leży głównie w jego szyjce.

Zęby trzonowe dolne są mniej zmienne od górnych. Jeżeli zachodzi redukcja liczby guzków, to dotyczy to części policzkowej tylnego odcinka korony, w górnych natomiast — tylnego odcinka części podniebiennej.

Podobne prace

Do góry