Ocena brak

ZDROWIE PSYCHICZNE A ŚRODOWISKO - Podejście behawioralne i poznawcze w tłumaczeniu zaburzeń przystosowania

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

W koncepcjach kogitywno-behawioralnych wychodzi się z założenia, iż człowiek dlatego ma zaburzone zachowanie że źle spostrzega pewne zjawiska otaczającego go świata i nie potrafi dostosować swojego zachowania do danej sytuacji uruchamiając mechanizmy które zaburzają jego prawidłowe funkcjonowanie. Przedstawiciele teorii behawioralnych uważają, że zgodnie z tym, co mówi Pawłow i Skinner, człowiek wyucza się pewnych form reagowania. Jednak, aby się czegoś nauczyć należy to najpierw wypercepować. Człowiek powinien się zatem uczyć prawidłowego postrzegania zjawisk i zdrowego reagowania na nie.

Dlatego, jeżeli ktoś nauczył się niewłaściwych reakcji, można go tego zgodnie z omawianą koncepcja psychologiczna oduczyć, reedukując go pokazując mu to co jest właściwe i niezaburzone. Większość psychologów behawioralnych i poznawczych jest dziś zgodna, że uczyć prawidłowego i zdrowego reagowania należy człowieka już od wczesnego wieku przedszkolnego. W młodym wieku jest o wiele łatwiej się tego nauczyć, niż przemodelowywać człowieka już ukształtowanego.

Podobne prace

Do góry