Ocena brak

Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Zdolność sądowa - zdolność występowania przed sądem jak strona

Zdolność sądową przed sądami administracyjnymi mają:

  • Osoby fizyczne i prawne;

  • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nie posiadające osobowości prawnej;

  • Inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

  • Organizacje społeczne choćby nie miały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Zdolność procesowa- zdolność do czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Mają  ją:

  • Osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność w sprawach, które może dokonywać samodzielnie; zakres czynności, który przysługuje osobie fizycznej nie mającej pełnej zdolności może wynikać tylko z przepisów prawa;

  • Osoby prawne;

  • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nie mające osobowości prawnej;

  • Inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej;

  • Organizacje społeczne choćby nie miały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Podobne prace

Do góry