Ocena brak

Zbigniew Religa - lekarz czy polityk

Autor /phedutoupiede Dodano /23.01.2006

Urodził się 16.12.1938 roku w Miedniewicach, kardiochirurg, twórca polskiej szkoły transplantologii serca. W latach 1966-80 pracował w Szpitalu wolskim w Warszawie, od roku 1980-1984 w Instytucie Kardiologii w Warszawie, od 1984r kierownik i od roku 1990r. prof. Katedry Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu . Jest założycielem /1991/ i prezesem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Założyciel Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, w latach 1997-1999 Rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 2000 roku objął stanowisko II Kliniki Kardiochirurgii i dyr. Instytutu Kardiologii w Warszawie. Pierwszy przeprowadził udaną transplantację serca. Był pierwszy w Polsce wykonując zabiegi leczenia przewlekłej zatorowości płucnej/1990/, przeszczepy płuc i serca/1986/ , wszczepienie sztucznego serca /1989/ i sztucznej komory serca /1986/. W roku 1991 stworzył prototyp sztucznego serca i zastawki biologicznej. W 1993-1997 i od 2001r senator RP, 1994-1995 przewodniczący Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. W 1995 założył partię Republikanie. Podczas przeprowadzanych z nim wywiadach Zbigniew Religa nie wstydził się zwierzyć ze swojej słabości jaką było nadmierne picie. W jednym z nich stwierdził „ Przestałem pić blisko dziesięć lat temu , poczułem, że zbliżam się do niebezpiecznej granicy , zacząłem się obawiać , że będę zawalać pracę, że się całkowicie uzależnię. Nie dopuściłem do tego” Autor ponad 100 publikacji. Po krótkim przedstawieniu mojego bohatera chciałabym odnieść się do najważniejszych kwestii w życiu naszego polityka i lekarza. Pierwszym z nich będzie udział w polityce, do której nie traci serca. Chce po raz trzeci przekonać wyborców, że Polska potrzebuje lekarza. Czy mu się uda przekonamy się w niedługim czasie.

Opierając się na artykule „Złota rybka profesora”2 chciałabym odnieść się do przedstawionego w nim najnowszego sondażu dotyczącego nowych wyborów na prezydenta. według sondażu Pracowni Badań Społecznych można stwierdzić, że znany nam kardiolog Z. Religa może liczyć na poparcie jednej piątej wyborców.
Mimo wieloletniej obecności w polityce mój bohater jest bardziej kojarzony z przeszczepami serca niż politykiem. Religa ma wysoką pozycję w sondażu również z innych przyczyn. Społeczeństwo naszego przyszłego prezydenta kojarzy nie tyle z fachowością czy dobrym programem lecz bardziej z uczciwością, której mojemu bohaterowi nie brakuje. W przeprowadzonej rozmowie z profesorem słyszymy „ ... nie wykluczam kandydowania, o ile będzie przyzwolenie społeczne i poparcie różnych partii .”
Chce pomóc w uzdrowieniu służby zdrowia i wie jak to zrobić. Nie chce przez cały czas zajmować się jednym , chociażby z tego tytułu iż należy zrobić miejsce młodszym. Odnosząc się do kwestii poglądów politycznych uważa, że państwo nasze powinno dorównać państwom bogatym , jednak może to nastąpić za wiele lat. Uważa ,że nasze państwo powinno mocniej związać się z unią. Problemem naszego kraju jest niestety korupcja. Walka z nią według profesora powinna polegać nie na tworzeniu nowych instytucji, lecz przestrzeganiu prawa. Każdy z polityków ma swój pogląd na stanowisko prezydenta.
Profesor Religa uważa, że szef państwa powinien mieć większe uprawnienia. Jednak jest to mało prawdopodobne ze względu na małe szanse zmiany konstytucji. Uważa, że prezydent powinien być niezależny od partii i występować jako arbiter. Mówi o „ ... nowym stylu.”
Główne założenia profesora Religi:
1. Opowiedział się, za wprowadzeniem nowego systemu finansowania służby zdrowia, opracował z grupą ekspertów, przewiduje się w nim dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne.
2. Zamierza zgłosić konkurencyjny wobec rządowego projekt, ponieważ nie widzi w ustawie zaproponowanej przez gabinet próby rozwiązania najważniejszych problemów służby zdrowia. Wada podstawowa to istnienie Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Podkreślił, że jest przeciwny obowiązkowemu współpłaceniu przez każdego Polaka, a pieniądze mają pochodzić od osób najbogatszych. Będą one się liczyć, w zamian za dodatkowe ubezpieczenie, zwolnią w ten sposób miejsca w kolejkach do publicznej służby zdrowia.
4. Jest chętny do współpracy z ministrem zdrowia Markiem Balickim. Najważniejsza jest filozofia jaką przyjmie Balicki- stwierdził w swej wypowiedzi profesor. Jeśli będzie widział alternatywę dla funkcjonowania NFZ to będzie miał jego poparcie.
Karuzela ministrów zdrowia stworzyła polityczną próżnię, w którą wszedł autor największych sukcesów polskiej medycyny- kardiolog Zbigniew Religa.
Jest doskonałym lekarzem, lecz jak dotychczas nieudolnym politykiem. W ostatnich sondażach uzyskał 68 % zaufania społecznego. Jak na razie dzieli pierwsze miejsce z prezydentem, jednak w sierpniu może wyjść na czele. W ostatnich rankingach zaufania przeprowadzonych przez sondaż CBOS- u wynika, że nieufność w stosunku do obecnego prezydenta wynosi 20%, a do Religii 7%. Profesor prowadzi akcję, która promuje przygotowany przez swój zespół projekt ustawy reformującej służbę zdrowia. „... Trzeba przyjąć projekt ustawy o ZOZ- ach, projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, powinien być przyjęty , ponieważ zarysowuje się dobry kierunek zmian służbie zdrowia i doraźnie ułatwia działanie szpitalom- powiedział profesor dla Wiadomości” To ma być jeden z punktów wyjścia do kariery politycznej.

Politolog Robert Sobiech tak podsumowuje działalność profesora „ To niezły pomysł, bo kryzys lecznictwa należy do problemów najbardziej dotykających ludzi, a politycy wydają się od tego uciekać” Zbigniew Religa chce wystartować na prezydenta „ ...ale tylko wtedy gdy będzie szansa na zwycięstwo” Od 1993 roku nieprzerwanie jest senatorem (z województwa katowickiego, później Śląskiego) , jednak współpraca z BBWR Lecha Wałęsy, a potem tworzenie partii Republikanie kończyły się klęskami. Był członkiem i senatorem AWS. Kiedy nie wychodziło w polityce powracał do medycyny, w której kontynuował swoje osiągnięcia z 1985r.
Czy ta trzecia próba w wykonaniu naszego profesora będzie sukcesem ?. Czy ta trzecia próba powrotu na scenę polityczną będzie miała szansę powodzenia ? To się okaże i to nie w za długim czasie, w dużej mierze my wyborcy będziemy mieli dużo do powiedzenia. Ma dużo pomysłów i zapał do pracy. Jednak musimy zadać sobie najważniejsze pytanie my wyborcy , a mianowicie czy nasz bohater w zbliżającej się kampanii będzie miał odpowiednich współpracowników. Po przeczytaniu tego artykułu nie byłabym tego taka pewna.
Przytoczę tu jedno za spotkań partii Centrum ( założone w kwietniu 2004) , które miało miejsce w Warszawie 23 lipca 2004r., na którym to wybuchały spory co do zebranych podpisów pod projektem ustawy reformującej służbę zdrowia. Co niestety nie idzie sprawnie. Sama nazwa Centrum z reguły dla nikogo nic nie mówi jednak kiedy usłyszymy, że partia Centrum profesora Religi, wtedy dopiero zaczynamy kojarzyć. Na przytoczonym przeze mnie spotkaniu partii profesor nie był zbyt zadowolony, co dało się zauważyć w jego wypowiedziach; „ Jeśli nie potrafimy zebrać 100 tysięcy podpisów, to nie nadajemy się do polityki! A dla mnie to sprawa honor.”

My jako wyborcy musimy wiedzieć, że jedna osoba bez pomocy i wsparcia nie jest w stanie zmienić niczego, więc możemy zadać sobie pytanie. Czy tym razem będzie
inaczej, czy tym razem uda mu się zrealizować to co zamierza? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. Do wyborów pozostało jeszcze trochę czasu więc nie „prześpijmy”
tego czasu, przeanalizujmy co było co jest, co może być. I nigdy nie używajmy stwierdzenia, że to nie moja sprawa, bo oni zrobią i tak co będą chcieli. Pamiętajmy, że w tej kwestii mamy coś do powiedzenia. To nie jest ich Polska, ale nasza „ Polska potrzebuje lekarza”

Kolejnym etapem na scenie politycznej w ostatnim czasie było podpisanie porozumienia wyborczego „Zgoda” Jest to porozumienie trzech partii profesora oraz PSL i ZChN , ideą tego porozumienia jest , żeby ono się zrealizowało w formie komitetu wyborczego na najbliższe wybory . Sama nazwa jak mówi wzięła się stąd, „...że Polska potrzebuje zgody w tej chwili, rozwiązanie trudnych spraw , przed którymi stoi Polska- wewnętrznych i związanych z polityką zagraniczną wymaga zgody Polaków.” Chcę nadmienić tu, iż do tego porozumienia nie przyznają się członkowie partii. Uważają, iż zostało ono podpisane bez jakichkolwiek z nimi uzgodnień. Zostało ono podpisane przez liderów poszczególnych partii, ale członkowie tego nie akceptują. Jednak zawarte porozumienie nie trwało długo bowiem PSL odstąpiło od niniejszego porozumienia. Podsumowując scenę polityczną mojego bohatera możemy śmiało stwierdzić, że jest to osoba, która należała od początku jak twierdzi on sam „... do osób – wyjątków , jeśli chodzi o środowisko opozycyjne wobec obecnej władzy.” . W jednym z telewizyjnych programów publicystycznym mieliśmy okazję zobaczyć profesora Religę, gdzie potwierdził swój start w wyborach prezydenckich w 2005 roku. Będzie kandydował na prezydenta, mając nadzieję, że w tych wyborach będzie miał lepszych współpracowników.
Z przeprowadzonego sondażu pomiędzy politykami , a dotyczącego „... jakim politykiem jest Z.Religa” usłyszeliśmy odpowiedzi jednoznaczne”... iż jest wybitnym kardiochirurgiem, jednak jako polityk wśród polityków jest nie znany”. Taką odpowiedź dał np. prezydent Warszawy L. Kaczyński.
Na koniec tej części mojej pracy chcę przedstawić w formie wykresu szanse profesora na stanowisko prezydenta przedstawione w oparciu o sondaż przeprowadzony wśród obywateli.

Wykres

Na tym chciałabym zakończyć opis działalności politycznej mojego bohatera, a przedstawić w reporterskim skrócie jego działalność lekarską.
Zbigniew Religa wybitny uczony, stypendysta i rezydent renomowanych klinik kardiochirurgicznych i ośrodków naukowo-badawczych w USA, profesor nauk medycznych wielce zasłużony dla rozwoju polskiej i europejskiej kardiochirurgii, twórca licznych zespołów badawczych i operacyjnych w kraju i zagranicą, pionier udanych transplantacji narządów klatki piersiowej w Polsce, autor ponad 120 oryginalnych opracowań naukowych z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii, znakomity nauczyciel i wychowawca akademicki, promotor kilkunastu przewodów doktorskich i opiekun rozpraw habilitacyjnych, wielki społecznik uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Doktor honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu oraz Akademii Medycznych w Białymstoku i Katowicach. Zbigniew Religa kierował zespołem, który przeprowadził pierwszą w Polsce operację przeszczepu serca.

Zastosował nową metodę zapobiegania tworzenia się zakrzepów przy jednoczesnym zmniejszeniu się ryzyka pooperacyjnych u pacjentów z podłączonymi sztucznymi komorami. Ze sztucznych komór wspomagania serca korzystają osoby, które oczekują na dawcę, lub te, u których po operacji kardiochirurgicznej nie można zakończyć krążenia pozaustrojowego. Komory pomagają utrzymywać ich przy życiu i dać sercu czas na regenerację. Pierwsza operacja została przeprowadzona w listopadzie 1985r. Do dziś profesor przeprowadził ich bardzo dużo, wiele osób, które poddały się operacjom żyje do dziś. Tak wypowiadają się o profesorze „ Święty człowiek”. Kończąc ten krótki wywód nad działalnością mojego bohatera możemy stwierdzić, iż jest to osoba, która zasługuje na szacunek i dobre słowo, którymi obdarzają go jego pacjenci. Mam nadzieję, ze zrealizuje się nie tylko w medycynie , ale również na scenie politycznej.

Do góry