Ocena brak

Zawartość dołu podkolanowego

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Dół podkolanowy jest wypełniony tkanką tłuszczową i tkanką łączną, które otaczają żyły, tętnice : nerwy zawarte w dole. Oprócz kilku mniejszych gałęzi naczyniowych i nerwowych odróżniamy cztery główne' pnie. Mniej więcej od bliższego do dalszego kąta równoległoboku przebiega nerw piszczelowy-. tuż pod powięzią; stanowi on jedną z dwóch gałęzi końcowych nerwru kulszowego. Przyśrodkowo i nieco głębiej od nerwu leży żyła podkolanowa, a jeszcze głębiej i bardziej przyśrodkowo znajduje się tętnica podkolanowa. Tętnica i żyła objęte są wspólną osłonką łącznotkankową. Bocznie od nerwru piszczelowego, również powierzchownie, przebiega nerw strzałkowy wspólny wzdłuż ścięgna m. dwugłowego w kierunku zewnętrznego obwodu głowy strzałki; jest on drugą gałęzią końcową nerwu kulszowego. W dole podkolanowym znajduje się również kilka niewielkich węzłów chłonnych. Warstwa tkanki tłuszczowej (grubości 1—1,5 cm) oddziela tętnicę podkolanową od powierzchni podkolanowej kości udowej i od tylnego obwodu torebki stawu kolanowego.

Podobne prace

Do góry