Ocena brak

ZAWADA WOJCIECH

Autor /andzi Dodano /06.04.2012

ZAWADA WOJCIECH, ur. 3 I 1870 w Dąbrowicy pod Szczecinem, zm. 28 X 1906 w Poroninie pod Zakopanem, pisarz ludowy. Bogatą wiedzę zdobył drogą samokształcenia, m. in. dzięki pomocy M. Wysłouchowej. Pracował w kopalni ropy naftowej w Borysławiu. Krótko przebywał na emigracji w USA. Po powrocie osiadł w Poroninie, gdzie pracował na roli. Utwory drukował w czasopismach takich, jak „Zorza", „Kurier Lwow.", „Przyjaciel Ludu" (tu m. in. opis zwyczajów i warunków życia robotników). Pisał artykuły, opowiadania oraz wiersze nastrojowo-refleksyjne, gł. patriot. (poświęcone powitaniom nar.) oraz agitacyjno-wyborcze.

Wybór pisarzy ludowych, oprac. S. Pigoń, t. 2, Wr. 1948. S. PIGOŃ Zarys nowszej literatury ludowej, w: Na drogach kultury ludowej, W. 1974 (prwdr. 1946); K. DUNIN-WĄSOWICZ Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji, Wr. 1952.

Podobne prace

Do góry