Ocena brak

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ZAUFANIE EKUMENICZNE/KOSMOPOLITYCZNE

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Zbieżność wewn.funkcjonalności zaufania (dla partnerów i grup, do których należą) i zewn. funkcjonalności zaufania (dla szerszego społ.) = Ufamy sobie nawzajem i zarazem ufamy społeczeństwu.

- Grupy cechujące się takim zaufaniem są otwarte, włączają do sieci zaufania.

- Np.: instytucje spółdzielcze, grupy badawcze, uniwersytety.

Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy wewn. funkcjonalność zaufania nie jest zbieżna z zewn.fun-kcjonalnością = gdy nie ufamy sobie wzajemnie i/lub nie ufamy społeczeństwu. Zaufanie nabiera ograniczonego, stwarzającego podziały charakteru, skupia się na wykluczeniu.

- Wyraźnie rozgranicza na „my” i „oni”.

- Zbliżone jest to do AMORALNEGO FAMILIZMU Banfielda (ograniczenie zaufania, lojal-ności do wąskiego kręgu najbliższych osób, przy równoczesnej nieufności, niechęci i podejrzeli-wości do wszystkich innych – występuje np. w mafii, sektach religijnych, grupach kibiców piłkarskich, gangach).

Do góry