Ocena brak

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - NIEKOHERENCJA ZAUFANIA

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Obdarzanie ślepym zaufaniem osób niewiarygodnych i/lub obsesyjną nieufnością osób wiarygodnych.

- Np. wierzymy oszustom, poślubiamy niewiernych mężczyzn, kupujemy wadliwe sprzęty itd.

- Ludzie tacy tracą potencjalne korzyści, jakie mogliby odnieść, gdyby wyzbyli się nieufności lub ślepego zaufania.

- Ślepe/naiwne zaufanie - obdarzenie zaufaniem wbrew wszelkim informacjom/dowodom wskazującym na niewiarygodność partnera. Może doprowadzić do podniesienia kosztów strat, do nadużyć i wykorzystania.

- obsesyjna/paranoiczna nieufność - brak zaufania do osoby wiarygodnej, lekceważenie

Świadectw/dowodów czyjejś wiarygodności. Konsekwencją jest utrata potencjalnych szans na nawiązanie kontaktu lub całkowite wycofanie się z korzystnej relacji.

Do góry