Ocena brak

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KAPITAŁ SPOŁECZNY

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Zasoby i korzyści płynące z określonego usytuowania w sieciach społ.

- Nie każda sieć relacji stanowi kapitał społ.; nie ma tego charakteru sieć narzucona.

- Aby pełnić funkcję kapitału społ., sieć musi być budowana dobrowolnie, spontanicznie.

- Najpewniejszy i najpełniejszy dostęp do zasobów innych ludzi przynosi zdobycie ich zaufania. -> Zaufanie to najcenniejsza odmiana kapitału społ.

R.Putnam definiować kapitał społ., jako: „takie cechy organizacji społeczeństwa, jak zaufanie, normy, powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa”.

Zaufanie, wg niego, „jest podstawowym składnikiem kapitału społ.”.

Do góry