Ocena brak

Zatrucie jodem

Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013

Do odkażania skóry jod używany jest na ogół w postaci nalewki jodowej, zawierającej 2% jodku potasowego i 2% roztworu jodu w 50% alkoholu (jodyna). Stosowane są również leki o wyższym stężeniu jodu. Ostre zatrucia jodyną występują na ogół po przyjęciu doustnie jednorazowo dużej dawki tego preparatu. Jod działa bezpośrednio na komórki, powodując denaturację białek. W wyniku tego dochodzi do martwicy komórek, w związku z czym działanie jodu jest podobne do działania środkow żrących. Dawkę śmiertelną jodu ocenia się na około 2 g dla osób dorosłych. Oprócz działania miejscowego jod działa również toksycznie na narządy miąższowe oraz ośrodkowy układ nerwowy. Podanie jodu powoduje często u osób uczulonych różnego rodzaju zmiany  o typie alergicznym.

Objawy kliniczne. Doustne przyjęcie jodyny powoduje bóle brzucha, nudności, wymioty, często bóle głowy. Błona śluzowa: jamy ustnej jest zabarwiona na kolor brudno-brązówy, na błonie śluzowej gardła i łuków podniebiennych często występują nadżerki.

W ciężkich zatruciach chory ma biegunkę, często podbarwioną krwią. W krótkim czasie następuje spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz przyśpieszenie czynności serca. Rozwija się pełny obraz wstrząsu. W ciągu

2 pierwszych dni u chorych ciężko zatrutych może powstać ostra niewydolność nerek z bezmoczem i następową mocznicą. Działanie jodyny na ośrodkowy układ nerwowy przejawia się występującymi często bólami głowy, pobudzeniem psychoruchowym, halucynacjami. Następnie występuje śpiączka. Zgon chorego może nastąpić na skutek ostrej niewydolności krążenia.

Wstrzyknięcie jodyny podskórnie lub domięśniowo powoduje wystąpienie objawów ciężkiego wstrząsu anafilaktycznego, na ogół kończącego się zgonem chorego.

Leczenie. Udzielając pierwszej pomocy należy choremu podać do wypicia białko jaja kurzego. We wczesnym okresie zatrucia możemy wykonać płukanie żołądka, używając w tym celu zawiesiny skrobi (mąka kartoflana rozmącona letnią wodą). Jeżeli od doustnego zażycia jodyny minęło więcej niż 30 min, należy zrezygnować z płukania żołądka, a jedynie podać choremu do wypicia białko jaja kurzego oraz niewielką ilość zawiesiny skrobi. Już bardzo wcześnie należy pamiętać

o wdrożeniu postępowania przeciwwstrząso-wego i o podawaniu leków przeciwbólowych. Chorych należy leczyć podobnie, jak w przypadku doustnego przyjęcia kwasów lub zasad, jednocześnie zwracając baczną uwagę na czynność nerek. Wystąpienie cech ostrej niewydolności nerek może być wskazaniem do leczenia hemodializą. Ostre zatrucia jodyną mają na ogół przebieg ciężki i chorzy wymagają leczenia w myśl zasad intensywnej terapii zachowawczej.

 

Podobne prace

Do góry