Ocena brak

Zatrucie ciążowe — stan przed rzucawkowy — rzucawka

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Zatrucie ciążowe (gestoza) jest zespołem objawów, które mogą wystąpić w czasie ciąży, często samoistnie, a czasem dodatkowo, w przebiegu innej choroby. Podstawowymi objawami tej patologii ciąży są: nadciśnienie krwi, białkomocz i obrzęki.

Ciśnienie krwi równe lub wyższe niż 18/12 kPa (135/90 mm Hg) jest objawem zagrożenia, podobnie jak ilość białka w moczu powyżej 0,3 g/l na dobę.

Obrzękfsw drugiej połowie ciąży najlepiej mierzyć tygodniowym przyrostem wagi ciała, który nie powinien być wyższy niż 250 g na tydzień.

Z tych 3 objawów zatrucia ciążowego najczęściej występują obrzęki. Ostatnio coraz częściej spotyka się w czasie ciąży kobiety z wybitnie wysokim przyrostem wagi ciała, nawet do 20—25 kg. Jest to dwukrotne przekroczenie górnej granicy przyrostu, który uważa się za prawidłowy.

Zmiany w moczu, zwłaszcza białkomocz, zdarza się częściej u kobiet, które w przeszłości już chorowały na nerki.

Podwyższone ciśnienie krwi na początku ciąży świadczy o innej przyczynie, która to ciśnienie powoduje. Może to być tak zwane nadciśnienie samoistne, które istniało także przed ciążą, a w czasie ciąży może jeszcze bardziej narastać.

Objawy zatrucia ciążowego często występują na tle isnnych chorób ciężarnej, jak choroby nerek, wątroby, cukrzyca; występują także w ciąży mnogiej. U około 5—8% kobiet w czasie ciąży rozwija się zatrucie ciążowe, w tym jego ciężka forma — rzucawka, która dotyczy 1 na 100—200 ciąż.

Wyraźnie rozwinięte objawy zatrucia ciążowego w drugiej połowie ciąży nazywamy stanem przedrzucawkowym. Jest to choroba polegająca na zmianie reaktywności naczyniowej z upośledzeniem czynności metabolicznej organizmu (przemiany materii), z zatrzymaniem sodu w tkankach, co powoduje ich uwodnienie i obrzęki wraz ze zmianami objętości naczyń i wzrostem aktywności ośrodkowego układu nerwowego.

W ciężkiej formie stanu przedrzucawkowego ciśnienie krwi wzrasta do 18,7/12—20/13,3 kPa (140/90—150/100 mm Hg) i wyżej, białkomocz wynosi 5 g/l na dobę lub więcej, a ilość moczu spada do 400 ml na dobę lub poniżej.

Rzucawka jest najcięższą formą zatrucia ciążowego, bardzo groźną dla samej kobiety i dla płodu. Nigdy nie mamy pewności, kiedy z zatrucia ciążowego nagle może rozwinąć się rzucawka, ale im wyraźniej występują te 3 podstawowe objawy zatrucia ciążowego, tym większe istnieje ryzyko powstania rzucawki.

Do objawów zwiastujących zbliżanie się rzucawki należą:

1.    Uporczywy ból głowy.

2.    Zaburzenia widzenia.

3.    Ból w nadbrzuszu lub nudności, wymioty.

4.    Podrażnienie, napięcie.

Atak rzucawki charakteryzuje się drgawkami i utratą przytomności i może nastąpić zarówno w czasie ciąży, jak i w czasie porodu lub połogu.

Zatrucie ciążowe stanowi najczęstsze powikłanie ciąży, toteż każdy z trzech podstawowych objawów, nawet jeżeli wystąpi osobno, jest ważnym sygnałem, że kontrola nad ciążą powinna być wzmożona. Konieczne są częstsze wizyty w poradni dla kobiet, kontrola wagi ciała co tydzień, ograniczenie płynów i soli, zwłaszcza w drugiej połowie ciąży, kontrola ciśnienia krwi cotygodniowo, częste badanie moczu, szczególnie gdy pojawia się w nim białko i inne patologiczne składniki. Nawet gdy ciąża przebiega bez żadnych zaburzeń, to jednak ostatnie cztery tygodnie wymagają szczególnej uwagi, gdyż w tym czasie występuje najwięcej zagrożeń spowodowanych narastaniem objawów niewydolności różnych układów u matki — co znajduje swoje odbicie w stanie płodu. Najczęściej jest to niedotlenienie płodu na tle niewydolności starzejącego się łożyska i utrudnionej przez to wymiany materii między matką a płodem. Ograniczony przepływ łożyskowo-maciczny i gorsze zaopatrzenie w substancje odżywcze wpływają na zmniejszenie się aktywności ruchowej płodu. Odczuwalnym dla matki znakiem pogarszania się warunków rozwoju dla płodu-jest zmniejszanie się liczby ruchów dziecka, które matka może sama odczuć i zauważyć u siebie. Rzadsze Msłabsze lifliy płodu albo zupełne ich ustanie na kilka godzin są powodem do niepokoju i wymagają natychmiastowego zasięgnięcia porady u lekarza lub położnej. Jak to już na poprzednich stronach! zostało podane, systematyczne liczenie ruchów płodu^ najlepiej trzy razy dziennie praez godz||ęBnp. o % 13, i||9)s konieczne jest zwłaszcza po 35 tygodiiu ciąży. Gdyby zalecenie to było zawsze przestrzegane, można by uratować przez wcześniejsze rozwiązanie niejedno' dziecko, które w tym czasie jes^już zdolne do<życia.

 

Do góry