Ocena brak

Zatrucie barem

Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013

Toksyczność związków baru zależy głównie od ich rozpuszczalności w wodzie. Związki rozpuszczalne są silnymi truciznami, natomiast związki nierozpuszczalne takie jak np. siarczan barowy, są nietoksyczne. Wśród związków toksycznych należy wymienić chlorek barowy, azotan barowy, chloran barowy, octan barowy i węglan barowy. Toksyczne związki baru znalazły zastosowanie jako pestycydy, szczególnie do tępienia gryzoni. Jony barowe wchłaniają się dobrze z przewodu pokarmowego, będąc trucizną komórki mięśniowej i układu nerwowego. Uważa się, że śmiertelną dawką chlorku barowego jest dawka 0,8—0,9 g, a węglanu barowego — 1—2 g. Mechanizm działania jonów baru należy wiązać prawdopodobnie z zaburzeniami gospodarki potasowej.

Objawy kliniczne. Pierwsze objawy pojawiają się już w godzinę do dwóch po zażyciu trucizny. Najczęściej są to silne, kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka. Chorzy są nieco senni, skarżą się na zawroty głowy, już dość wcześnie występuje bradykardia oraz czasami zwyżka ciśnienia tętniczego krwi. Po 3—4 h może wystąpić znaczne osłabieni^ siły mięśniowej i napięcia mięśniowego oraz osłabienie lub zniesienie odruchów głębokich. Na skutek porażenia mięśni oddechowych mogą pojawić się  zaburzenia oddychania. Na ośrodkowy układ nerwowy bar działa depresyjnie. Badaniem ekg często stwierdza się poszerzenie zespołu QRS oraz często obecność fali U. We krwi chorego charakterystyczne jest zmniejszenie stężenia potasu.

Zgon pacjenta może nastąpić już w kilka godzin od zatrucia na skutek porażenia ośrodka oddechowego.

Leczenie. Należy wykonać płukanie żołądka 1% roztworem siarczanu sodowego lub siarczanu magnezowego. Następnie podaje się przez sondę 20 g siarczanu sodowego, który powinien pozostać w przewodzie pokarmowym. Przetacza się płyny w ilości koniecznej dla pokrycia strat drogą przewodu pokarmowego.

Leczeniem z wyboru jest podawanie potasu w dożylnym wlewie kroplowym w ilości minimum 150—180 mmol/d lub więcej, każdorazowo uzależniając podawanie potasu od jego stężenia w surowicy krwi.

Przy nasileniu bólów jamy brzusznej zaleca się podawanie leków przeciwskurczowych. Zaburzenie rytmu serca należy leczyć obja-i wowo. W razie wystąpienia zaburzeń oddychania i krążenia należy choremu zapewnić leczenie w myśl zasad intensywnej terapii.

 

Podobne prace

Do góry