Ocena brak

Zatrucia i zakażenia pokarmowe jako problem społeczny

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Od wielu lat zatrucia i zakażenia pokarmowe oraz biegunki wirusowe, szczególnie u małych dzieci, stanowi.} poważny problem społeczny w wielu krajach. Jest to związane m.in. z narastaniem dystansu ekonomicznego pomiędzy biednymi i bogatymi, szerokim stosowaniem antybiotyków w hodowli zwierząt i przenoszeniem antybiotykooporności na ludzi, zmianami trybu życia i sposobu żywienia ludności oraz zwiększaniem poprzez te uwarunkowania ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych na drodze pokarmowej.

Wraz ze zmianami środowiskowymi zmienia się również aktywność czynników patogennych. W coraz większym stopniu pojawiają się lub „dochodzą do głosu" nowe patogeny, wcześniej nieznane lub nie powodujące zachorowań na skalę epidemiologiczni}.

Pod pojęciem zatrucia pokarmowego rozumie się zaburzenie funkcji organizmu spowodowane przez toksyny mikroorganizmów, szkodliwe związki lub inne substancje chemiczne zawarte w żywności. Wyróżnia się zatrucia ostre i przewlekłe, przy czym pierwsze z nich mają najczęściej postać nieżytu żolądkowo-jclitowcgo lub jelitowego.

Zakażenie pokarmowe to wniknięcie do organizmu i rozwój w nim żywego biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Każde zatrucie lub zakażenie pokarmowe może zwiększać ryzyko utraty zdrowia, ale szczególnie niebezpieczne są one dla niemowląt i małych dzieci oraz rekonwalescentów i osób starszych.

Zatrucia pokarmowe klasyfikuje się jako indywidualne i zbiorowe, przy czym o zatruciu zbiorowym mówi się wtedy, gdy objawy chorobowe pojawiają się u co najmniej czterech osób. które spożywały ten sam rodzaj posiłku, w tym samym czasie i miejscu.

 

Podobne prace

Do góry