Ocena brak

Zatrucia grzybami

Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013

Od dawna grzyby odgrywają poważną rolę jako produkt spożywczy, co jest spowodowane zarówno ich wartościami smakowymi, jak i odżywczymi. Grzyby zawierają białko zbliżone budową do białka zwierzęcego, a także węglowodany, tłuszcze i sole mineralne. Część gatunków grzybów, należących do klasy podstawczaków, zawiera również pewne substancje toksyczne.

Od zatrucia grzybami, spowodowanego działaniem trucizn zawartych w grzybach trujących, należy bardzo wyraźnie odróżnić stany chorobowe, wywołane zjedzeniem grzybów, które są ciężko strawne, bądź objawy uczulenia ustroju na białko grzybów. Grzyby smażone lub przyrządzane z tłuszczem są często powodem zaostrzenia przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego lub trzustki. Spożycie nieświeżej potrawy z grzybów może być przyczyną ostrego nieżytu żołąd-kowo-jelitowego, potrawa ta jest bowiem doskonałą pożywką dla rozwoju bakterii i przechowywana zbyt długo staje się źródłem bakteryjnego zakażenia pokarmowego. Wszystkich tych stanów nie należy traktować jako zatrucia grzybami.

Z klinicznego punktu widzenia duże znaczenie praktyczne ma podział zatruć grzybami według czasu, jaki upłynął od chwili spożycia grzybów do wystąpi.enia pierwszych objawów chorobowych. Większość autorów wyodrębnia 2 grupy zespołów chorobowych:

1)    zespoły o krótkim czasie wylęgania objawów, tj. do 6 h od spożycia grzybów,

2)    zespoły o długim czasie wylęgania objawów, powyżej 6 h od spożycia grzybów.

Do pierwszej grupy należą:

a)    zespół nieżytu żołądkowo-jelitowego,

b)    zespół muskarynowy,

c)    zespół pobudzenia psychoruchowego, zwany również zespołem muchomora plamistego,

d)    zatrucie czernidlakiem pospolitym.

Do drugiej grupy należą:

a)    zespół sromotnikowy,

b)    zespoły rzekomosromotnikowe:

—    zatrucie piestrzenicą kasztanowatą,

—    zatrucie zasłonakiem rudym.

 

Podobne prace

Do góry