Ocena brak

Zasoby pokarmowe w owocach i nasionach

Autor /Bodega Dodano /31.01.2012

Tkanki budujące owoc zabezpieczają rozwijające się nasiona i pomagają roślinom w rozsiewaniu się, gdy dojrzeją. Te soczyste, pożywne osłony nasion są ważnym źródłem pokarmu wielu gatunków zwierząt, także człowieka. Bardzo ważne jako pokarm są także same nasiona. Są one przecież niczym innym.jak niewielkimi kapsułkami zma­gazynowanej energii.
Kukurydza i wiele innych zbóż, takich jak np. pszenica i żyto, to rośliny przemysłowe. Ich ziar­no jest wykorzystywane nie tylko jako pokarm, ale także jako surowiec do produkcji różnych sub­stancji chemicznych, na przykład alkoholu. Stano­wią one pokarm hodowanych przez nas zwierząt, z nich też wyrabia się mąkę oraz znane wszystkim płatki kukurydziane i owsiane. To co my zwykle nazywamy nasieniem zboża - ziarno - jest w isto­cie ziarniakiem, czyli owocem - po zapłodnieniu zalążnia przekształcająca się w perykarp zrasta się z łupiną nasienną - inaczej niż w przypadku ziaren grochu i fasoli, które są prawdziwymi nasionami. Prawdziwe nasiona są także ważnym składnikiem diety. Fasola i groch są podstawowymi roślinami uprawnymi w wielu krajach.
Oleje.
Zapasy pokarmu, w jaki wyposażają rośliny swoje zarodki w nasieniu, mają nie tylko postać cukrow­ców. Wiele nasion jest bogatych w tłuszcze o cha­rakterze olejów. Nasiona roślin oleistych są przez nas wykorzystywane do otrzymywania olejów uży­wanych do wielorakich celów.
Pola rzepaku, żółto kwitnącej rośliny oleistej z rodziny krzyżowych, są częstym widokiem w wielu miejscach świata, tak samo jak łany sło­neczników, których nasiona dostarczają cennego oleju konsumpcyjnego. Olej z oliwek, który jest powszechnie używany do robienia sałatek i sma­żenia, jest wyciskany z owoców drzewa oliwko­wego, a olej rycynowy z nasion rącznika pospoli­tego. Olej rycynowy był kiedyś szeroko używany jako środek przeczyszczający, a obecnie znajduje zastosowanie w przemyśle jako płyn urządzeń hydraulicznych. Nasiona rącznika są trujące i pro­dukowany z nich dla celów medycznych olej musi być otrzymywany w specjalny sposób.

Podobne prace

Do góry