Ocena brak

Zasilanie bezawaryjne

Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013

Zasilanie bezawaryjne - sposób alternatywnego zasilania w energię elektryczną urządzeń teleinformatyki instalowanych w budynkach inteligentnych i obiektach o szczególnym przeznaczeniu (szpitale, centra łączności, banki), w których zanik napięcia w podstawowej sieci energetycznej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, a także znaczne straty materialne. Wymaga stosowania zasilania energią elektryczną z co najmniej dwóch niezależnych systemów energetycznych wyposażonych w układy samoczynnego załączania obwodów elektrycznych (SZR).

Wymaganie to jest szczególnie ważne dla instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt pracujący w sieciach z usługami w czasie rzeczywistym, który dla pełnego bezpieczeństwa obsługi winien być wyposażony - oprócz zasilaczy UPS - w agregaty prądotwórcze (silnik, prądnica, automatyka), zapewniające ciągłość dostawy energii nawet podczas i długotrwałych zaników zasilania elektrycznego.

Podobne prace

Do góry