Ocena brak

Zasady prawa administracyjnego gospodarczego - Uznanie administracyjne

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

To szczególna forma upoważnienia przez ustawę organów administracji publicznej do określonego zachowania się – działania lub zaniechania. Organ może wybrać spośród dwu lub więcej przewidzianych przez ustawę, równowartościowych prawnie rozwiązań. Zakres uznania administracyjnego organu administracji publicznej jest obecnie ograniczony ogólnymi zasadami prawa administracyjnego i innymi przepisami tego kodeksu. Sfera uznania administracyjnego nie jest strefą dowolności działania i wyboru organów administracji publicznej dlatego organ administracji publicznej ma obowiązek wnikliwego uzasadnienia wyboru jednego z przyjętych rozwiązań i wskazania dlaczego nie wybrał drugiego.

Istotne znaczenie dla porządku administracyjno-prawnego ma także w sferze prawa gospodarczego publicznego mają zasady postępowania administracyjnego.

Podobne prace

Do góry