Ocena brak

Zasady organizacji pracy biurowej - Harmonia czynności – harmonia w działaniu

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

To przede wszystkim wzajemne uzgodnienie planowania czynności i takie ich powiązanie, aby jedne wypływały z drugich bez zbędnych przerw w pracy. Biorąc pod uwagę złożoność pracy w sekretariacie, poprawnie opracowany harmonogram może przyczynić się do terminowego wykonania zadań i niedopuszczanie do „spiętrzenia pracy” i wykonywania jej w godzinach nadliczbowych lub wieczorami w domu. Wyniki uzyskane z obserwacji czasu pracy sekretarek niejednokrotnie wykazywały, że czas ich pracy wynosił od 9 do 10 godzin, a w większości było to spowodowane złą organizacją pracy i brakiem harmonii w działaniu.

Do góry