Ocena brak

ZASADY KSZTAŁTOWANIA SIĘ KURSU WALUT W SYSTEMIE WALUTY ZŁOTEJ

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

System waluty złotej był pierwszym międzynarodowym systemem walutowym (więc zbiorem reguł zasad, instrumentów i instytucji umożliwiających dokonywanie płatności w skali międzynarodowej) . Wykształcił się pod koniec XIX w. ; funkcjonował mniej więcej od 1880 r. do wybuchu I wojny światowej (1914) .Cechy systemu:

1.każda jednostka waluty narodowej ma określony parytet (siłę nabywczą) wyznaczony w złocie.

2.W obiegu są waluty narodowe krajów w pełni wymienialne na złoto; pełna swoboda transferem złota w skali międzynarodowej

3.Władze finansowe krajów są zobowiązane do utrzymywania zabezpieczenia obiegu pieniężnego w formie rezerw złota i / lub przez kontrolę wielkości podaży pieniądza odpowiednio proporcjonalnej do zasobów złota.

W tym systemie kurs żadnej z walut był stały, ale nigdy zupełnie sztywny> Był to tzw. kurs wahający się w pewnych granicach nazywanych punktami złota. Punkty złota, to fluktuacje bieżących kursów wobec tzw. mit pirat ( w praktyce ok. +- 1% , górny punkt złota był wyznaczony przez kurs parytetowy powiększony o koszty ubezpieczenia i przesyłki złota z kraju deficytowego do nadwyżkowego. Dolny zaś był określony przez kurs parytetowy pomniejszony o koszt wysyłki i ubezpieczenia .

Charakterystyczna cechą systemu było funkcjonowanie 2 mechanizmów rozwoju międzynarodowych stosunków ekonomicznych , a dokładniej automatycznego przywracania równowago w bilansach płatniczych – mechanizm dochodowy i mechanizm cenowy.

Zgodnie pierwszym w warunkach deficytu bilansu handlowego w systemie waluty następował spadek wydatków, działał ich mnożnik i w efekcie spadało też PKB.

Ale przy założeniu stałości dochodowej elastyczności podaży eksportowej prowadziło to do zmniejszenia wielkości przywozu , zwiększenia wywozu i w ostateczności do powrotu bilansu handlowego do równowagi. Na stosunek działania tego mechanizmu mogło się też pojawić dodatnie saldo obrotów.

Przykład kształtowania się kursu walutowego w systemie waluty złotej.

Zgodnie z mechanizmem cenowym ujemny bilans handlowy i odpływ kruszców powodował spadek ilości pieniądza w obiegu i obniżenie poziomu cen krajowych . Zwiększała się wtedy atrakcyjność cenowa eksporty , a zmniejszała importu. Sytuacja kształtowała się odwrotnie w przypadku nadwyżki bilansu handlowego. W obu przypadkach mechanizm był uruchamiany wraz z transferem kruszców szlachetnych między krajami.

Podobne prace

Do góry