Ocena brak

ZASADY KONSTRUKCJI BIZNES-PLANU

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

Nie istnieje algorytm na przygotowanie efektywnego, skutecznego biznes-planu, lecz istnieją pewne reguły, których należy przestrzegać przy jego konstrukcji. Należy zachować przejrzystą i czytelną strukturę planu.

Dobrze skonstruowany biznes-plan powinien zawierać przynajmniej następujące elementy:

  • założenia planu strategicznego przedsięwzięcia – tu zarysowana jest strategia przedsiębiorstwa. Mamy tu opis otoczenia, zasobów, którymi firma dysponuje, oraz celów i oczekiwań właścicieli firmy.

  • plan techniczny – przedstawienie zasobów fizycznych, ludzkich i finansowych odpowiednich do realizacji celów strategicznych. Opracowując ten plan rozwiązuje się problemy szczegółowe związane z optymalnym wyborem asortymentu, optymalnym doborem składników do produkcji.

  • plan marketingowy – opisuje działania marketingowe firmy. Trzeba tu określić rynki działania firmy, cele do osiągnięcia, sposoby ich realizacji. Porusza się tu także politykę ustalania cen, sposoby promocji sprzedaży, reklamy, dystrybucji wyrobów, towarów lub usług.

  • plan organizacyjny – prezentuje strukturę organizacyjną firmy z odpowiadającymi jej zasobami ludzkimi. Wyznacza się tu zadania oraz plan ich realizacji, czyli: terminy, osoby odpowiadające za ich wykonanie. Nazywa się to tzw. kalendarzem organizacyjnym – jest to spis czynności do wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia, wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia tych czynności.

  • plan finansowy – odpowiada za zagadnienia dotyczące rentowności i opłacalności przedsięwzięcia. Są tu najistotniejsze dane finansowe przedsiębiorstwa dotyczące sprzedaży, zysków i strat, wydatków na badania, rozwoju i marketingu, płynności finansowej, zapotrzebowania na gotówkę, potrzeby kapitałowe.

 

Podobne prace

Do góry