Ocena brak

Zasady insulinoterapii w cukrzycy typu 1

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

W leczeniu cukrzycy typu 1 insulina jest lekiem niezastąpionym, a celem leczenia jest bardzo dokładne (odtwórcze) uzupełnienie niedoboru tego hormonu - zarówno na czczo, jak i po posiłkach. Podając insulinę chorym z typem 1 cukrzycy staramy się odwzorować związany z posiłkami ftajok-grcz-ny dobowy rytm wydzielania tego hormonu. Doraźnie lecząc cukrzycę staramy się przede wszystkim uniknąć niekontrolowanych wahań glikemii. Celem strategicznym leczenia jest natomiast zapobieganie późnym powikłaniom tej choroby.

Opisany wyżej sposób podawania insuliny nazywamy metodą wielokrotnych wstrzyknięć. Metoda ta jest postępowaniem z wyboru po ogłoszeniu w 1993 roku wyników kontrolowanej próby klinicznej, której celem była ocena wpływu stopnia wyrównania cukrzycy typu 1 na występowanie późnych powikłań tej choroby. Inne metody insulinoterapii u chorych na cukrzycę typu 1 stosuje się wyłącznie wtedy, gdy istnieją przeciwwskazania do stosowania metody wielokrotnych wstrzyknięć lub gdy pacjent nie akceptuje tej metody leczenia.

Niezbędnym postępowaniem, umożliwiającym stosowanie intensywnej insulinoterapii, jest edukacja chorych. W metodzie wielokrotnych wstrzyknięć chorzy sami decydują o wielkości dawek i czasie podawania insuliny. Decyzje pacjenci podejmują bazując na wartościach glikemii, ocenianej bezpośrednio przez nich samych przy użyciu glukometrów (domowe monitorowanie glikemii). Edukacja stanowi podstawę samokontroli i samoleczenia u zdecydowanej większości chorych na cukrzycę typu 1. W tej metodzie terapii ważny jest nie tyle częsty, co łatwy kontakt chorego z członkami zespołu leczącego (z poradnią). Pacjent powinien działać zgodnie z wcześniej ustalonym planem postępowania i realizować indywidualnie ustalone dla niego algorytmy postępowania, przystosowane do dających się przewidzieć sytuacji z życia codziennego.

Celem strategicznym tak prowadzonego leczenia cukrzycy jest oczywiście uniknięcie późnych powikłań oraz pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Warunkiem niezbędnym stosowania intensywnej insulinoterapii jest świadoma zgoda pacjenta na ten sposób leczenia i przekonanie chorego o słuszności takiego, a nie innego postępowania. Spełnienie tych kryteriów ma ogromne znaczenie psychologiczne i stanowi niezbędny element uzyskania powodzenia w leczeniu.

 

Podobne prace

Do góry