Ocena brak

ZASADIUS, Zasadyus, SAMUEL LUDWIK

Autor /andzi Dodano /06.04.2012

ZASADIUS, Zasadyus, SAMUEL LUDWIK, ur. ok. 1695 w Komorznie pod Byczyną, zm. 25 III 1756 w Tarnowskich Górach, pisarz religijny. Syn pastora pol. w —> Byczynie, studiował w Wittenberdze i Jenie; 1721-30 był diakonem i kaznodzieją zboru luterańskiego w —> Cieszynie. Wraz z J. Muthmannem prowadził wśród ludności Śląska Ciesz, działalność oświat., zajmując się nauczaniem pol. języka i literatury i wydawaniem pol. pism. Jako zwolennik reformistycznego ruchu pietystów, 1730 został wygnany z monarchii habsb., po pobycie w Niemczech powrócił na Śląsk 1742, zostając pastorem w Tarnowskich Górach. Pisał wyłącznie po polsku. Autor katechizmu (Droga do nieba ... 1723, 4 wyd. do 1729), modlitewników i śpiewników (m. in. Mleczna potrawa duchowa... 1726, Modlitwy nabożne poranne i wieczorne...), zbioru Kazań pokutnych (1730) oraz dziełka okolicznościowego Muzyka anielska (1751). Przełożył Nowy Testament (1725), Mały katechizm M. Lutra (1727), modlitewnik J. Arndta Rajski ogródeczek (1736). Pisma Z., drukowane w Brzegu, stanowią znaczny wkład w dzieło utrzymania polskości na Śląsku Cieszyńskim.

J. ZAREMBA Dwaj pierwsi pisarze polscy na Śląsku Cieszyńskim (Jan Muthmann i S.L.Z.), Roczn. Kom. Hist. lit. PAN Kr. 10 (1972); tenże Pierwsze polskie druki cieszyńskie, „Kwart. Opol." 1971 nr 2.

Podobne prace

Do góry