Ocena brak

Zasada wolności a równości w prawach obywatelskich

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Zasada wolności – została wymieniona we Wstępie do Konstytucji, a szerzej ujęto ją w art. 31 ust. 1 i 2. Zasadę tą należy rozpatrywać w dwóch aspektach. W znaczeniu pozytywnym oznacza ona swobodę czynienia wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. W znaczeniu negatywnym oznacza, że nałożenie na jednostkę nakazu podjęcia określonego działania może nastąpić jedynie wtedy, kiedy prawo to przewiduje. Zasada wolności nie była dotąd w tak ogólny sposób formułowana w polskich konstytucjach.

Zasada równości – została ogólnie zapisana w art. 32 K (a także art. 14 EKPCz), tym razem jednak chodzi o zasadę już wcześniej obecną w polskich normach konstytucyjnych i mającą bogatą treść orzeczniczą. Sama idea równości wywodzi się jeszcze z antycznych demokracji, ale współczesną treść zyskała dopiero w okresie Rewolucji Francuskiej. Art. 32 Konstytucji określa:

- zasadę równości wobec prawa,

- zasadę równego traktowania wszystkich przez władze publiczne,

- zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Podobne prace

Do góry