Ocena brak

Zasada tajności głosowania i jej gwarancje

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Tajność głosowania ma zapewnić wyborcy pełną swobodę wyrażania woli i zagwarantowanie mu bezpieczeństwa, że z powodu treści oddanego głosu nie spotkają go za to negatywne konsekwencje. Zasada tajności stanowi gwarancje nie skrępowanego wyrażania indywidualnych preferencji wyborczych, nie wprowadza żadnych sankcji za niewypełnienie przez wyborcę nakazów wiążących się z procedurą oddawania głosu. Ewentualną sankcją za naruszenie wyborczych procedur wiążących się z głosowaniem może być wniesienie protestu zarzucającemu komisji obwodowej tolerowanie w lokalu wyborczym ostentacyjnie jawnego głosowania, mającego formę agitacji bo ta jest w komisji zakazana. Tajność głosowania ma dla obywatela charakter prawa i wykorzystanie zależy od jego woli. Realizacja tajności głosowania wymaga stworzenia takich gwarancji aby nikt nie mógł ustalić treści konkretnego głosu wyborcy.

Przepisy zabezpieczają tajność głosowania przez:

-obowiązek urządzenia w każdym lokalu miejsce zapewniające tajność głosowania

-obowiązek komisyjnego sprawdzenia przed rozpoczęciem głosowania czy kabina jest pusta.

-karta zadrukowana jest tylko po 1 stronie wielkość czcionek taka sama dla wszystkich kandydatów

-wyborca wrzuca do urny głos tak aby strona zadrukowana była niewidoczna

-zakaz stosowania tzw. ruchomych urn

Podobne prace

Do góry