Ocena brak

Zasada szybkości i prostoty postępowania adm.

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Dotyczy tego art. 12 kpa. Zasada ta wnioskuje, aby w celu załatwienia sprawy organy administracji podejmowały szybkie i wnikliwe działania poprzez najprostsze dostępne środki. Sprawy bez dowodów, wyjaśnień, informacji powinny być załatwiane niezwłocznie. Szybkość nie może wpłynąć na odstępstwa od norm kodeksowych i przepisów postępowania administracyjnego. Zasada ta ma powiązanie z przepisami o terminach załatwiania sprzeciwu prokuratora, skarg, wniosków, wydawania zaświadczeń.

Podobne prace

Do góry