Ocena brak

Zasada sprawiedliwości społecznej

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

To zasada państwa socjalnego , które ma pewne zobowiązania opiekuńcze do obywateli. Jest to kategoria ogólna , która tworzy wiele zasad. Sprawiedliwość społeczna rozróżniona jest wieloznacznie.

Konstytucja opiera się poszanowaniu wolności – to jest sprawiedliwym – co jest prawem.

Sprawiedliwość pojmowano jako sprawę tożsamą indywidualną, grupową, sądową.

Podstawą do rozróżnienia sprawiedliwości jest koncepcja Arystotelesa, który dzieli sprawiedliwość na : rozdzielczą i wykonawczą.

Sprawiedliwość rozdzielcza poszukiwała odpowiedzi; jak odróżnić dobra materialne i idealne np.; nauka, wolność, miłość.

Dobra dzielono wg. różnych kryteriów ( każdemu, to co mu się należy = stosowanie do tego, czy był obywatelem, niewolnikiem, obcokrajowcem).

Sprawiedliwość rozdzielcza może być stosowana przez :

  • przyjęcie kryterium urodzenia, co tez traktuje się jako sprawiedliwe ( status) lub każdemu wg. jego zasług.

  • Inna zasada sprawiedliwości mówiła: Każdemu wg. jego potrzeb i możliwości. ( potrzeby są zmienne i rosną ).

Sprawiedliwość rozdzielcza zmieniała się historycznie, a dziś opiera się o zasadę subsydiarności i nowoczesnej gospodarki rynkowej – jest rozumiana jako minimum nie zbędne dla godnego istnienia człowieka.

Zasada sprawiedliwości wyrównawczej – przebiega w płaszczyźnie pomiędzy jednostkami i polega na zasadzie „ oko za oko – ząb za ząb „ – wyrównanie krzywd. Państwo wkracza, gdy następuje konflikt.

Podobne prace

Do góry