Ocena brak

Zasada prawa oskarżonego do obrony

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Zasadę tą wyraża art. 42 ust. 2 Konstytucji. Odnosi się ona tylko do postępowania karnego, ale dotyczy wszystkich jego stadiów.

W znaczeniu formalnym prawo do obrony oznacza prawo do posiadania obrońcy z wyboru, a jeśli to nie jest możliwe (np. ze względu na sytuację materialną danej osoby) – z urzędu.  

W znaczeniu materialnym, prawo do obrony oznacza takie ukształtowanie procedury karnej, które stwarza oskarżonemu możliwość występowania jako pełnoprawnego uczestnika procesu, a więc oparcie procesu karnego na zasadzie kontradyktoryjności.

Podobne prace

Do góry