Ocena brak

Zasada pomiaru densytometrem refleksyjnym

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Podczas pomiaru densytometrem refleksyjnym mierzona warstwa farby drukowej oświetlana jest danym źródłem światła. Strumień światła, przenikając przezroczystą warstwę farby, zostaje przez nią częściowo absorbowany. Pozostała część światła jest mocno rozpraszana przez podłoże drukowe. Część z tego rozproszonego światła przenika ponownie warstwę farby, ulegając dalszej absorpcji. Pozostała część światła dociera do czujnika pomiarowego, w którym światło zostaje przemienione w energię elektryczną. Wynik pomiaru densytometrem refleksyjnym podany jest w jednostkach gęstości optycznej.

W czasie pomiaru wiązka światła jest ogniskowana przez układ soczewek. Filtry polaryzacyjne służą do wyeliminowania różnic pomiarowych otrzymywanych przy pomiarze błyszczącej nieutrwalonej i utrwalonej warstwy farby (patrz rozdz. 3.2.2). Do pomiaru odbitek o barwach chromatycznych stosuje się barwne filtry.

Powyższy rysunek pokazuje zasadę pomiaru druków. Emitowane białe światło składa się w idealizowanym tu przykładzie z równych części: promieniowania czerwonego, zielonego i żółtego. Jeżeli farba zawiera pigmenty, które absorbują czerwień, a odbijane jest promieniowanie zielone

 

Barwa filtra Barwa filtra Barwa filtra Filtr polaryzacyjny Filtr polaryzacyjny Układ soczewek i niebieskie, to dlatego jest ona barwą cyjanową. Densytometry mierzą promieniowanie w zakresie absorpcji, ponieważ wtedy gęstości optyczne i grubości warstw farb są mocno ze sobą związane. W powyższym przykładzie zastosowano filtr czerwony, który nie przepuszcza światła niebieskiego i zielonego, a tylko czerwone.

Gęstość optyczna druków zależna jest m.in. od pigmentu farby drukowej, jego stężenia oraz od grubości warstwy farby. Dla danej farby drukowej gęstość optyczna jest wprawdzie miarą grubości warstwy farby, lecz nie określa jej odcienia.

 

Podobne prace

Do góry