Ocena brak

Zasada nierozerwalności uczuć wyższych i popędu seksualnego

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Wychowanie seksualne dąży do wpojenia młodzieży przekonania, że akt płciowy powinien być finałem głębokich przeżyć uczuciowych, które wiążą dwoje oddanych sobie ludzi. Tylko wtedy akt płciowy dostarcza maksimum rozkoszy.

Wszelkie stosunki płciowe bez związania uczuciowego są wyrazem zwulgaryzowania życia seksualnego, pozbawiając ludzi możliwości pięknych, wzniosłych przeżyć i spychają ich z drogi normalnego rozwoju. W interesie więc własnym młodzi i starsi ludzie obojga płci powinni dopuszczać możliwość zespolenia seksualnego na podłożu głębszych uczuć.

Rozgraniczenie między seksem a prokreacją nastąpiło już dawno w świadomości większości ludzi. Nie można jednak dopuścić do oderwania życia uczuciowego od seksualnego, gdyż zwulgaryzowanie przeżyć natury seksualnej, będące skutkiem tego oderwania, wywiera fatalny wpływ na życie osobiste, małżeńskie, rodzinne i społeczne.

Ważne jest przy tym przestrzeganie, aby najpierw nastąpiło związanie się dwojga ludzi więzami uczuciowymi, a potem dopiero nastąpiły przeżycia natury seksualnej, które powinny stanowić jak gdyby dopełnienie związków uczuciowych. W przypadkach, w których kolejność jest odwrotna, tam gdzie młodzi ludzie przedwcześnie rozpoczynają współżycie seksualne, bez uprzedniego związania się uczuciowego, trudno o powstanie miłości, raczej powstaje wtedy przywiązanie, przyzwyczajenie. Zwykle nie dostarcza im ono optymalnych warunków do przeżycia wspólnych uniesień duchowych i osiągnięcia pełnej satysfakcji seksualnej i uczuciowej.

 

Podobne prace

Do góry