Ocena brak

Zasada nierozbudzania popędu płciowego

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Naczelnym zadaniem) wychowania seksualnego młodzieży w naszych warunkach jest utrzymanie popędu płciowego w stanie możliwie najmniejszego napięcia do czasu, gdy wytworzą się u młodych ludzi odpowiednio silne hamulce rozumowe. Cały system wychowawczy zmierza do wyrobienia już w najwcześniejszych latach odpowiednio silnych oporów, jeśffl chodzi o reagowanie na różne podniety zewnętrzne i wewnętrzne. Jeśllfenie wytworzymy we wczesnym dzieciństwie zdolności do hamowania różnych dążności opanowania popędy płciowego — w latach późniejszych staje się to niemożliwej^,Odraczanie” pełnego rozwoju siły popędu płciowego, stosowane w społeczeństwach kulturalnych w celu osiągnięcia warunków optymalnych do kierowania rozwojem tego popędu! dla aktualizacji go w sposób godny człowieka, ma jednak pewne granice. Prędzej czy później osiąga on pełne natężenie, a wychowanie ma mu tylko wyznaczyć odpowiednie miejsce w całokształcie przeżyć psychofizycznych człowieka. Całkowite zahamowanie rozwoju popędu seksualnego przez wychowanie ani nie jest możliwe, ani też nie stanowi celu wychowania.

Podstawą zasady nierozbudzania popędu seksualnego u młodzieży jest założenie, iż życia płciowego nie powinno się rozpoczynać przed uzyskaniem całkowitej dojrzałości fizycznej. Przemawiają za tym względy natury pedagogicznej, jak i zdrowotnej. Im lepiej wykształci się kora mózgu i im silniejsze wytworzą się hamulce psychiczne, tym łatwiej będzie można opanować dalszy rozwój popędu seksualnego i odpowiednio nim pokierować. Tym łatwiej jest wówczas zapobiegać rozwojowi różnych szkodliwych ‘„nałogów” płciowych, do których powstawania okres dojrzewania jest szczególnie predysponowany.    -

Aby urzeczywistnić zasadę nierozbudzania popędu seksualnego, należy przede wszystkim starać się wie dostarczać podniet natury seksualnej, |a poza tym stworzyć możliwość wyładowania energii? li zaspokojenia potrzeby: kontaktów społecznych. Należy starać się

o to, aby dzieci miały dużo ruchu i „wyżywały”, się fizycznie w grach, zabawach i różnego rodzaju sportach. Wiadomo bowiem, że brak ruchu doprowadza do zwiększenia wrażliwości wyobraźni na podniety natury seksualnej.

Ważne jest także zapewnienie dzieciom odpowiedniego towarzystwa, udziału w różnych zbiorowych) pracach itp. Wiadomo bowiem, że pobudliwość płciowa wzrasta w samotności, w której aktywność dziecka, nie mogąc wyrazić Się w odpowiedni sposób, bardzo często znajduje ujście w czynnościach seksualnych.

 

Podobne prace

Do góry