Ocena brak

Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Podstawowym zadaniem Sądu Najwyższego jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co ma na celu m.in. zapewnienie zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa tych sądów. SN wykonuje swoje funkcje w dwóch podstawowych formach:

  1. rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń sądowych – jeżeli chodzi o sądy powszechne jest to tylko rozpoznawanie kasacji, natomiast w sprawach wojskowych SN orzeka także w charakterze sądu II instancji,

  2. podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne budzące wątpliwości bądź rozbieżności w orzecznictwie SN, sądów powszechnych bądź sądów wojskowych; może to następować na podstawie przedłożenia sądu apelacyjnego, orzekającego w konkretnej sprawie, ale także w procedurze abstrakcyjnej – na wniosek RPO, Pierwszego Prezesa SN oraz Prokuratora Generalnego; uchwały są wiążące dla składów orzekających SN.

Podobne prace

Do góry