Ocena brak

Zasada maksymalnego wykorzystania potencjale biologicznego

Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014

Istotą procesów biochemicznych jest aktywny udział czynnika biologicznego: drobnoustroju, enzymu lub grupy enzymów, komórek lub tkanek roślinnych lub zwierzęcych. Efektywne przeprowadzenie tych procesów wymaga stworzenia warunków do pełnego wykorzystania potencjalnych możliwości czynnika biologicznego.

Zasadnicze metody realizacji tej zasady to:

-    dostosowanie warunków hodowli do wymagań drobnoustroju (temperatura, skład pożywia, pH, napowietrzanie),

-    stabilizacja warunków hodowli (temperatura, pH, stężenie rozpuszczonego tlenu, stężenie rozpuszczonego dwutlenku węgla itp.),

-    wykorzystywanie szczepów o największej produkcyjności,

-    usuwanie ze środowiska hodowli inhibitorów i związków toksycznych,

-    optymalizacja składu pożywki.

 

Podobne prace

Do góry