Ocena brak

Zasada jednolitości sądów

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Zasada jednolitości sądów określona została w art. 174 Konstytucji, który stanowi, że: sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta głosi więc, iż w całym państwie istnieje jednolite sądownictwo. Wymiar sprawiedliwości działa na podstawie jednolitego, powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z tym nie ma żadnych podstaw prawnych, które by kazały wyodrębnić jakikolwiek rejon, dzielnicę czy część państwa, gdzie mogłyby działać odrębne oddziały sądowe. Tak działające sądy ułatwiają obywatelom ochronę ich interesów, a pracownikom wymiaru sprawiedliwości stwarzają możliwość sprawnego działania oraz wnikliwego rozpatrzenia spraw.

Podobne prace

Do góry