Ocena brak

Zarządzanie personelem a zarządanie zasobami ludzkimi - podobieństwa i różnice

Autor /andy0202777 Dodano /19.01.2006

ZARZĄDZANIE PERSONELEM A ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ? PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

W literaturze istnieje pogląd, że ZZL jest tylko rozwinięciem elementów zarządzania personelem ? takie stanowisko wyraża min. P. Lowry w stwierdzeniu, że zarządzanie zasobami ludzkimi ?to naprawdę nic nowego?, a praca z personelem zawsze obejmowała kwestie strategii, a obecne podkreślanie spraw ekonomicznych odzwierciedla jedynie zachodzące zmiany, do których kierownik ds. personelu stara się przystosować rozwijając umiejętności niezbędne w nowej sytuacji.
Wydaje się, że obydwa procesy posiadają wspólną płaszczyznę w niektórych zagadnieniach, takich jak naturalna troska o ludzi i ich potrzeby, poszukiwanie skutecznych środków związanych z selekcją, szkoleniem, oceną, rozwojem oraz z nagradzaniem jednak cechują się też pewnymi różnicami. Dotyczą one jednak akcentów i sposobów podejścia do problemu niż kwestii zasadniczych.

Najważniejsze podobieństwa pomiędzy ZZL i zarządzaniem personelem obejmują: wspólne zakorzenienie w koncepcjach strategii ekonomicznych, przeniesienie części odpowiedzialności za realizację zadań na niższy szczebel zarządzania (kierownictwo liniowe), (...) pracowników, położenie nacisku na rozwój komunikacji pomiędzy pracownikami a kierownictwem.

Wyraźniejsze są różnice zachodzące między tymi procesami ? wyrażają się one w stylu zarządzania i rolach przypisywanych poszczególnym elementom. Różnice te obrazuje zestawienie w tabeli 2.

TABELA 1. RÓŻNICE POMIĘDZY ZARZĄDZANIEM PERSONELEM A ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 45.

Wydaje się, że proces ZZL w znacznie większym stopniu podkreśla wartość pracownika dla organizacji, w szczególności jego utożsamienie z celami organizacji, przydatne dla niej umiejętności i wiedzę oraz doświadczenie czy wreszcie wartość jego związków ze strukturą organizacji. Pod tym względem zarządzanie personelem ma wymiar znacznie bardziej bezosobowy ? pracownika określa się przez zespół korzyści płynących dla organizacji. Wynika stąd przekonanie o konieczności zmiany pracowników doraźnie przynoszących mniejsze korzyści lub o łatwości zastąpienia jednych ludzi przez drugich. Personel musi być przede wszystkim kierowany, zaś odpowiednio ukształtowane, doświadczone i przygotowane zasoby ludzkie są wartością samą w sobie (stąd określenie ?zasoby?) i mogą się kierować samodzielnie.

Obok różnic istniejących w sferze sposobów kierowania pracownikami w obydwu procesach można też wskazać na różnice polegające na formułowaniu różnych dążeń i założeń w przedsiębiorstwach opartych na bezpośrednim kierownictwie personelem lub na zarządzaniu zasobami ludzkimi. Różnice te prezentuje tabela 4.

TABELA 2. ZAŁOŻENIA I DĄŻENIA W TEORII ZARZĄDZANIA PERSONELEM I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 46-47.

Proces zarządzania zasobami ludzkimi na styku przełożony ? podwładny preferuje kontakty osobiste i pełniejsze (obejmujące zainteresowanie sprawami obu stron) niż w zarządzaniu personelem. Prowadzi to do napięcia tych stosunków ze względu na konieczność prowadzenia stałej oceny pracownika ? w przypadku zarządzania personelem są to kontakty odległe, zwykle zbiurokratyzowane i przez to mniej emocjonalne, jednocześnie jednak nie uwzględniają osobistych cech pracownika, jego dążeń i celów. (...) Model ZZL preferuje integrację pracownika z grupą, angażowanie go w cele i wartości organizacji, wymaga zatem od kierownictwa podejścia elastycznego i nieformalnego.

W procesie ZZL znacznie wzrasta rola średniego szczebla kierowniczego ? w szczególności kierowników odpowiedzialnych za planowanie zasobów, rekrutację pracowników, weryfikację ich pracy i organizowanie systemu motywacyjnego. Przybliża to pracowników (...). Proces ZZL angażuje wreszcie ludzi wyspecjalizowanych w działaniach dotyczących analizy zachowań ludzi i oceny ich umiejętności ? można go uznać za wyspecjalizowane podejście wobec kwestii doboru pracowników.


Wyjątki z prac o Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Tabele i przypisy poza tekstem.
tad7326
[email protected]

Podobne prace

Do góry