Ocena brak

Zarządzanie karierami

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Proces zarządzania karierami to działania podejmowane przez organizację zmierzające do połączenia dróg osiągania celów organizacji i jej pracowników, polegają one na pomaganiu zatrudnionym w osiąganiu tych celów osobistych, które powiązane są z realizacją celów całej organizacji. Zarządzanie karierą obejmuje planowanie i rozwój kariery.

 

Zarządzanie karierą obejmuje cztery istotne obszary:

określenie planu sukcesji i zdefiniowanie ścieżek karier w organizacji. Ścieżki kariery mogą mieć charakter normatywny w stosunku do pracownika lub mogą pełnić rolę narzędzia wspomagającego projektowanie indywidualnych karier pracowniczych,

 

planowanie karier, a więc dostosowanie aspiracji i możliwości pracownika do potrzeb kadrowych (perspektywy, warunki, formy pomocy),

 

pomoc w rozwoju zawodowym

 

doradztwo, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów pojawiających się na różnych etapach realizacji kariery

 

 

 

Organizacje starają się stworzyć system zarządzania karierami pracowników ponieważ:

 

 

zarządzanie karierami pozwala na lepsze dostosowanie potencjału wiedzy, umiejętności i osobowości a więc kompetencji pracowników do wykonywanych zadań

 

 

jest to szansa na przyciągnięcie do organizacji lepszych, bardziej ambitnych i dynamicznych kandydatów z zewnętrznego rynku pracy

 

jest to duża szansa na znaczne obniżenie nieplanowanej fluktuacji kadr (rzadziej odchodzi się z organizacji , w której widzi się swoją przyszłość)

 

zarządzanie karierami poprawia motywacje pracowników poprzez zapobieganie takim zjawiskom jak kryzysy rozwoju zawodowego czy frustracje młodych pracowników

 

Ścieżka kariery pracownika projektowana jest przez trzy strony samego pracownika jego bezpośredniego przełożonego i przedstawiciela działu personalnego, który reprezentuje interesy całej organizacji.

 

 

 

 

Rola działu personalnego w procesie zarządzania karierami, polega na:

 

aktualizacji potencjalnych ścieżek kariery równolegle z tworzeniem nowych i likwidowaniem zbędnych stanowisk

 

rozpowszechnianiu informacji dotyczących ścieżek kariery i ich zmian i uzyskiwanie pewności (system rzetelnej informacji kadrowej), że dotarły one do wszystkich zainteresowanych

 

tworzeniu warunków ułatwiających pracownikom rozwój zawodowy

Podobne prace

Do góry