Ocena brak

Zarząd województwa, skład i tryb jego wyboru

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.

W skład zarządu województwa liczącego 5 osób wchodzi:

  • Marszałek województwa jako jego przewodniczący

  • Wiceprzewodniczący ( nie więcej niż dwóch)

  • Pozostali członkowie

Sejmik województwa wybiera ze swego grona Marszałka województwa, na wniosek marszałka. Sejmik wybiera pozostałych członków Zarządu w tym nie więcej niż 2 wiceprzewodniczących, w ciągu 3-miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów. Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani spoza grona sejmiku. Kompetencje: wykonywanie uchwał Sejmiku, przygotowanie projektu i wykonywanie budżetu, uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

Podobne prace

Do góry