Ocena brak

Zarys powstania Konfederacji Szwajcarskiej

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

1291 – sojusz trzech miejscowości – Uri, Szwyz i Unterwalden; 

oparcie się władzy Habsburgów – powolne wypieranie ich z kantonów;

•stopniowe rozszerzanie się Związku (Lucerna, Zurych, Glarus, Zug, Berno, Argowia, Turgowia);

•1499 – pokój w Bazylei – uznanie niezależności związku przez cesarza Maksymiliana I;

•XV/XVI w. – rozruchy na tle religijnym (podział na protestanckie miasto i katolicką wieś);

•1648 – pokój westfalski i pełne potwierdzenie niepodległości Związku Szwajcarskiego;

•w czasie wojen napoleońskich, w wyniku interwencji wojsk francuskich Związek dostaje się pod protektorat Francji (1798 – konstytucja Republiki Helweckiej – wg francuskiego wzorca – centralizacja) (1803 – kolejna konstytucja narzucona przez Napoleona – Akt Mediacyjny – powrót do federalizmu – 1813 – uchylony);

•1815 – Kongres Wiedeński – uznanie niepodległości i neutralności Związku Szwajcarskiego – umowa związkowa regulująca stosunki wewnątrz Związku;

•1847 – wojna domowa (secesja kantonów katolickich pod wpływem projektu konstytucji);

•1848 – przyjęcie poprawionego projektu konstytucji à przekształcenie luźnego dotąd związku państw w państwo federalne o rozszerzonej władzy centralnej;

•1874 – wprowadzenie nowej konstytucji, właściwie jest to rewizja dotychczasowej ustawy – Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej;

•częściowe zmiany konstytucji zostały wprowadzone aż w 140 przypadkach;

•1999 – dokonano całkowitej zmiany konstytucji (bardzo długi okres opracowywania projektu, właściwie od 1965 trwała procedura) – konstytucja składa się z preambuły i 6 tytułów – zawiera bardzo rozbudowany katalog praw i wolności obywatelskich oraz szerokie ich gwarancje prawne;

Podobne prace

Do góry